Het Project


Problematisch


Een prolapse in het bekken is in de meeste gevallen het gevolg van een beschadiging of verzwakking van de bekkenbodemspieren, vaak door ouderdom of meerdere zwangerschappen. In deze omstandigheden worden de buikorganen niet langer voldoende ondersteund, waardoor ze door hun gewicht afdalen door het genitale kanaal met een genitale prolaps tot gevolg.

Een heelkundige ingreep wordt steeds vaker toegepast voor het verhelpen van deze aandoening, maar de huidige oplossingen zijn vaak ontoereikend. De implantaten die momenteel gebruikt worden zijn afgeleid van deze gebruikt in viscerale chirurgie voor bv. het verhelpen van een hernia, maar zijn te rigide en niet voldoende aangepast voor het behandelen van een genitale prolaps. Een gevolg van deze ongeschikte mechanische eigenschappen is dat veel patiënten irritaties en andere ongemakken kunnen ervaren na de behandeling. In het ergste geval kan dit zelfs leiden tot een noodzakelijk explantatie van het implantaat en het terugkeren van de aandoening.

De behandeling van genitale prolapsen blijft daarom een actuele gezondheidskwestie, in het bijzonder door de afwezigheid van aangepaste implantaten. Vooral door de ontoereikendheid van het mechanisch gedrag van de huidige implantaten in verhouding met dat van het omliggende weefsel is de nood voor verder onderzoek groot.

Het project Probiomesh


Het doel van het ProBioMesh-project is het verbeteren van de chirurgische behandeling van genitale verzakkingen. De beoogde verbetering is de creatie van een nieuw chirurgisch textiel implantaat met aangepaste mechanische eigenschappen en een (semi-)bioresorbeerbaar karakter.

Om deze doelstelling te bereiken is een transversale en grensoverschrijdende associatie samengebracht bestaande uit het Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille (FR), École Centrale de Lille (FR), Materia Nova (BE) en Centexbel (BE). Deze vier partners bundelen expertise in drie vakgebieden, i.e. medische wetenschap, polymeer wetenschap en textiel verwerking, die onmisbaar zijn voor het slagen van dit project.

De grote kracht van deze associatie ligt, naast de complementaire vaardigheden van de partners, ook in haar grensoverschrijdend karakter. Hierdoor zullen de partners in staat zijn om een groter netwerk aan te spreken, maar zullen ook de resultaten van het project een groter aantal artsen en patiënten bereiken en ten goede komen.